Miljöpolicy

Vi värnar om att våra producenter har kontroll över hela produktionskedjan samt följer EU:s direktiv och regler. Detta innebär att inga komponenter köps in från icke-europeiska länder samt att man aktivt arbetar i preventivt syfte mot utsläpp. Våra möbler produceras i Italien och Spanien under strikta Europeiska regler. Tillverkarna har erhållit följande ISO-certifieringar:

Kvalitetssäkrat ISO 9001 samt ISO 14001 för kompetent utfört miljöarbete. Dessutom har de FSC® Certificate samt Chain of Custody FCS-STD_4C-004 och Company Evaluation of Controlled Wood. Flera av företagen är dessutom medlemmar i organisationen Global Witness, vilka arbetar för att handeln med naturtillgångar som t.ex. skog, skall ha en human ideologi. Våra Italienska producenter är medlemmar i organisationen Catas, vilka arbetar för miljö och hållbarhet.

Massivt trä
Odlas och avverkas i Europa. Se certifikaten ovan. Vi arbetar inte med tropiska träslag.

Laminat
Högtryckslaminatet består till 90% av kraftpapper, producerad av oblekt pappersmassa som består av sågspån, bark och toppar vilket annars skulle brännas. I viss utsträckning ingår även returpapper. Kraftpapperet impregneras med fenol-formaldehyd-harts och läggs i flera lager. Överst läggs ett dekortryckt mönsterpapper impregnerat med melamin. Mönsterpapperet trycks med vattenbaserade färger, fria från tungmetaller. Avfall kan deponeras eller brännas i godkänd industriell förbränningsugn.

Metall
Stolsben och bordsunderreden är producerade i stål som antingen poleras eller förkromas. Stålet innehåller minst 13 % krom. Stål som innehåller mellan 13-18 % krom samt inget nickel, kallas även kromstål. Stålet legeras med grundämnet krom vilket gör stålet rost trögt.

Bets & Lacker
Trä kan behandlas med bets som klarlackas, eller med pigmenterad lack. Lackfärger som används, är vattenbaserade och innehåller inga tungmetaller eller ftalater.

Polypropylen
Är en stark och flexibel återvinningsbar plast. Miljörisk: Inga i dag kända.
Svenska naturskyddsföreningen godkänner Polypropylen.

Stoppning
All möbelstoppning består av ett och samma material: polyeter. Detta görs av oljor och är inte klassat som miljöfarligt material. Flamskyddad stoppning är inte klassad som miljövänlig och därför använder vi inte det i första hand. Dessa krav kan komma från kund eller arkitekt.

Stenskivor
Vi arbetar med Italiensk Carraramarmor vilken bryts i enlighet Europeiska regler. Namnet Carraramarmor är skyddat.

miljopolicy_symboler